Đặt Bàn


  The Anchor
  Beer Club

  29 Quang Dũng, Thanh Khê, Đà Nẵng
  0379172285
  anchor.quangdung@thuannhi.com

  The Anchor
  Bistro & Boutique
  THE ANCHOR
  RESTAURANT & BIERHAUS

  63A Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh

  0379172285 

  anchor.tranquocthao@gmail.com

  THE ANCHOR
  RESTAURANT & BIERHAUS

  83-85-87 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

  0379172285

  anchor.tranphu@gmail.com

  Website thuộc bản quyền công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ.
  MST: 0401223980 - Địa chỉ: 77 Đặng Vũ Hỷ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam