Thông báo đổi tên Facebook page


Kính gởi quý anh chị em đã yêu thích trang Page : Anchor Beer Club

Rất mong quý anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thích trang !

Trân trọng.

Facebook Comments

+ There are no comments

Add yours