Anchor Beer Club – 29 Quang Dũng Tag

Đi qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng. Đi trăm phương bốn hướng chi bằng đến Anchor chén một bữa no say. Yêu là phải nói, đói là phải ăn mà thèm nhậu là phải đến ngay

Website thuộc bản quyền công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ.
MST: 0401223980 - Địa chỉ: 77 Đặng Vũ Hỷ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam