November 2017

Wolf Blass Eaglehawk Cabernet Sauvignon là một loại rượu vang đỏ mịn biểu thị tất cả các dấu hiệu của Cabernet cổ điển. SƠ LƯỢC CABERNET SAUVIGNON Sau khi di cư đến Úc vào năm 1961, Wolf Blass đã tìm thấy nhiều nguồn

Website thuộc bản quyền công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ.
MST: 0401223980 - Địa chỉ: 77 Đặng Vũ Hỷ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam